logo
  • Header het voorgezet onderwijs als werkomgeving

Het voorgezet onderwijs als werkomgeving

Als docent werk je in een uitdagende omgeving. Je bent verantwoordelijk voor verschillende klassen. De lessen stel je, in overleg met collega’s, zelf samen. Daarvoor moet je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op jouw vakgebied en van nieuwe lesmethoden waarmee je jouw leerlingen inspireert. Hiermee kun je van grote waarde zijn voor de (persoonlijke) ontwikkeling van jouw leerlingen. En voldoening uit je werk halen die je maar in weinig andere banen zult vinden.

Zelfstandig, maar niet alleen

Starten als leraar in het voortgezet onderwijs is best een uitdaging. Je staat direct zelfstandig voor de klas en geeft lessen die ook voor jou nieuw zijn. Gelukkig ben je niet alleen. De meeste scholen bieden een inwerkprogramma voor startende leraren, bijvoorbeeld via het project ‘Begeleiding Startende Leraren’. Binnen dit project is er aandacht voor een goed voorbereide introductie op de school, begeleiding van collega-leraren in de klas, praten over waar je tegenaan loopt tijdens intervisiebijeenkomsten, een vermindering van lesuren en een gedegen start van jouw professionaliseringstraject, waardoor je ook na je studie blijft bijleren. Veel middelbare scholen werken samen met universiteiten om de begeleiding aan beginnende leraren vorm te geven. Op de website www.begeleidingstartendeleraren.nl vind je meer informatie over deze trajecten.

Samenwerken

Werken als leraar op een school betekent vooral samenwerken. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw lessen, maar die ontwikkel je in overleg met andere leraren. Twijfel je over bepaalde lesmethoden, over hoe om te gaan met een ongeïnteresseerde leerling, of over de zwaarte van een toets? Je zult zien dat je altijd voor advies bij een collega terecht kan, bijvoorbeeld in het vakgroepoverleg. Net zoals jij, vers van de collegebanken en op de hoogte van de laatste research op onderwijsgebied, ook een vraagbaak kunt zijn voor oudere collega’s.

Flexwerken als traditie

Elke dag om negen uur aanschuiven aan je eigen bureau? Dat is er in het onderwijs niet bij. Waar steeds meer organisatie overstappen naar flexwerkplekken, is dat in het voortgezet onderwijs al jaren gebruikelijk. Op sommige scholen hebben leraren hun eigen lokaal, maar vaak deel je een lokaal met je vakcollega’s of maak je gebruik van algemene lokalen. Net als de leerlingen wissel je dan per lesuur van lokaal. Jouw rustpunt is de lerarenkamer, waar je kunt werken tijdens een tussenuur en kunt lunchen of kunt overleggen met collega’s.

Jezelf verbeteren

Het ‘leraar zijn’ is een vak. Werken in het voortgezet onderwijs betekent jezelf steeds verbeteren en opnieuw uitvinden. Want jarenlang dezelfde lessen herkauwen wordt niet alleen voor leerlingen saai, maar ook voor jezelf. Daarom blijf je werken aan jouw professionele kwaliteit en daarmee aan de kwaliteit van het onderwijs.

Scholen hebben de afgelopen jaren flinke stappen gezet op het gebied van professionalisering. Leraren krijgen meer ruimte om zichzelf te ontwikkelen en te groeien in hun rol binnen het onderwijs. De samenwerking tussen leraren staat hierbij centraal. Zo maken scholen gebruik van bijvoorbeeld peer review, waarbij collega-docenten elkaars werk kritisch beoordelen. Of intervisiebijeenkomsten, waarbij docenten vertrouwelijk met elkaar bespreken waar ze tegenaan lopen.