logo
 • Header arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs

Als leraar in het voortgezet onderwijs krijg je een prima salaris, dat begint rond de 2600 euro bruto bij een volledige baan. En net zoals jij en het onderwijs niet statisch zijn, is je salaris dat ook niet. Naarmate je meer ervaring hebt als leraar, krijg je ook meer betaald. Ook kun je doorgroeien naar hogere managementfuncties en opklimmen naar betere salarisschalen.

Salaris

Voor leraren in het voortgezet onderwijs zijn er drie salarisschalen: LB, LC en LD. Binnen deze schalen ga je meer verdienen naarmate je werkervaring opbouwt. Met een eerstegraads bevoegdheid start je meestal in de LB- of in de LC-schaal. Bij een volledige werkweek ligt het LB-salaris tussen de € 2601 en € 3978bruto, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Bij de LC-salarisschaal ligt dit tussen de € 2617 en € 4639. Krijg je er meer taken bij, zoals bijvoorbeeld het leiden van werkgroepen, dan kun je doorstromen naar de schaal LD, met een salaris tussen de € 2628 en € 5279. Als eerstegraads leraar kun je ook doorgroeien naar een managementfunctie, zoals conrector. Daarmee kom je in de LE-schaal terecht, met een startsalaris van € 3380 en een eindsalaris van € 5724 euro.

Welke schaal?

De functie waarin jij gaat werken bepaalt in welke schaal je terecht komt en dus het salaris dat je gaat verdienen. Zo kun je starten als ‘docent LB’ of ‘docent LC’, afhankelijk van de vacature waar je na je studie op solliciteert. Wat er van een bepaalde functie wordt verwacht, kun je vinden in het functiewaarderingssysteem van het voortgezet onderwijs: het FUWA-VO. Daarin staan voorbeeldfuncties beschreven, inclusief de verantwoordelijkheden en taken die horen bij een functie. Scholen gebruiken deze voorbeelden om hun eigen functiebeschrijvingen op te stellen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

 • Eindejaarsuitkering en pensioen
  Als leraar in het voorgezet onderwijs krijg je naast een prima salaris ook een eindejaarsuitkering van 7,4 procent (iets minder dan een maandsalaris), met soms daarbovenop een eenmalige eindejaarsuitkering. Al vanaf je eerste werkdag bouw je pensioen op (bij Stichting Pensioenfonds ABP), waardoor je op je oude dag niet te maken krijgt met een enorme daling van je inkomen.
 • Scholing
  Van jou als leraar wordt verwacht dat je op de hoogte blijft van je vakgebied en jezelf regelmatig bijschoolt. Vaak betaalt de werkgever jouw scholing. In de CAO zijn hierover afspraken gemaakt. Sinds een paar jaar is er ook de Lerarenbeurs, waarmee je als leraar je studiekosten voor een masteropleiding vergoed krijgt. De kennis die je opdoet geef je door aan je collega’s, het schoolbestuur en jouw leerlingen.
 • Vakantiedagen
  Verder biedt het onderwijs een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van andere banen. De bekendste daarvan: de vakantiedagen. Tijdens de schoolvakanties heb je betaald verlof. Je gebruikt een deel van de vakanties om lesprogramma’s voor te bereiden of voor bijscholing. Naast het vakantieverlof zijn er ook ander verlofmogelijkheden: kortdurend verlof, zwangerschapsverlof, (onbetaald of betaald) ouderschapsverlof, spaarverlof en seniorenverlof.
 • Werken in deeltijd
  Daarnaast bestaan er in het voortgezet onderwijs veel mogelijkheden om in deeltijd te werken.