logo

Werken in het voortgezet onderwijs

Na het afronden van een universitaire lerarenopleiding of HBO masteropleiding heb je een eerstegraads bevoegdheid op zak, waarmee je aan alle klassen en schooltypes binnen het voortgezet onderwijs mag lesgeven. Als leraar in het voortgezet onderwijs ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een hoop jonge mensen, in een dynamische omgeving waarin veel wordt samengewerkt. Geen werkdag is hetzelfde.

Binnen het onderwijs heb je veel vrijheid. Scholen hebben afspraken over waar leerlingen aan het eind van het schooljaar moeten staan. Binnen de kaders bedenk jij zelf lessen, vaak in overleg met een vakgroep, zodat jouw leerlingen de gestelde leerdoelen aan het eind van het jaar halen. Daarvoor maak je gebruik van vaste lesmethodes, maar als je denkt dat dit jouw leerlingen helpt kun je ook creatief zijn in het ontwerpen van lessen. Tijdens je opleiding tot leraar leer je meer over verschillende manieren van lesgeven.

Meer dan lesgeven

Het vak van leraar bestaat uit meer dan lesgeven alleen. Zo overleg je regelmatig met collega’s, over lesmethoden, over de leerdoelen of over individuele leerlingen. Ook heb je gesprekken met ouders, of zijn er commissies waarin je mee kunt denken over onderwijsvernieuwingen. Daarnaast is er vaak ruimte voor praktijkonderzoek of het opzetten en onderhouden van relaties met de universiteiten (met name in de bovenbouw van het vwo).

Baankansen

Op dit moment is er veel vraag naar eerstegraads leraren en dat zal de komende jaren niet veranderen. De kans op een baan is groot, zeker wanneer je een lerarenopleiding doet voor het vak Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Informatica, Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks, Latijn of Klassieke talen. Veel studenten die een universitaire lerarenopleiding volgen in een van deze vakken, krijgen al tijdens hun studie een baan aangeboden.

Doorgroeimogelijkheden

Binnen het voortgezet onderwijs zijn er genoeg mogelijkheden om door te groeien. Je kunt je verder verdiepen in je vak, een lesbevoegdheid halen voor een ander vak, of andere taken uitvoeren naast het lesgeven. Denk aan een taak als mentor, studiecoördinator, afdelingsleider of directeur. Of je kunt je specialiseren in bijvoorbeeld digitale didactiek of leerproblemen bij leerlingen.