logo

Waarom je eerstegraads lesbevoegdheid halen een goed idee is

Goede leraren zijn schaars, zeker voor exacte vakken en vreemde talen. Een goed idee dus, om na je bachelor of master, een studie op te pakken om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen en jouw vak en passie over te brengen op jongeren! Als leraar werk je daarbij niet alleen aan en voor de toekomst van anderen, maar ook aan die van jezelf. Wat je leert tijdens een eerstegraads lerarenopleiding kun je op vele manieren inzetten. Je onderscheidt jezelf echt van anderen op de arbeidsmarkt met een eerstegraads lesbevoegdheid. Ook als je besluit uiteindelijk geen docent te worden.

Reden 1: Didactische vaardigheden helpen je verder in je loopbaan

Tijdens een eerstegraads lerarenopleiding doe je vaardigheden op die je in je verdere loopbaan van anderen onderscheidt. Skills die op de arbeidsmarkt van de toekomst veelgevraagd zullen worden. Kennis overdragen aan anderen, een veilige leeromgeving creëren, lesprogramma’s ontwikkelen, en algemene leiderschapsstijlen… het zijn vaardigheden die je tijdens je hele loopbaan van pas komen.

Reden 2: Met een lesbevoegdheid kun je altijd terecht in het onderwijs

Een eerstegraads lesbevoegdheid heeft altijd toegevoegde waarde én het kost je maar een jaar om je bevoegdheid te behalen. Met een eerstegraadsbevoegdheid krijg je toegang tot een functie als leraar in het voortgezet onderwijs. Je opleiding is gericht op de bovenbouw van de havo en het vwo, maar je kunt dan op alle schoolniveaus lesgeven. Van vmbo tot vwo. In de onderbouw én bovenbouw. In tijden van tekorten in het onderwijs ben je zo goed als zeker van een baan. In het voortgezet onderwijs is een vaste baan de norm, een aanstelling voor bepaalde tijd wordt vaak als proef gezien. Maar ook wanneer je tijdelijk wilt inspringen, dan kan je in het onderwijs terecht voor tijdelijke vacatures, voor projecten of speciale contractopdrachten.

Reden 3: Het leraarschap is goed te combineren met ander werk, zoals onderzoek doen of je eigen bedrijf

In het voortgezet onderwijs zijn er diverse opties om in deeltijd aan de slag te gaan. Door bijvoorbeeld aan alleen de bovenbouw les te geven, of als vervanger op verscheidene scholen binnen een bestuur. Daardoor kun je het leraarschap goed combineren met een andere baan, je eigen bedrijf, vrijwilligerswerk of promotieonderzoek. Dit wordt ook wel hybride docentschap genoemd. Een functie als hybride docent werkt verrijkend voor jou en de school: afwisseling en verbreding van vaardigheden voor jezelf, actuele praktijkkennis en concrete beroepsperspectieven voor je leerlingen.

Reden 4: Het leraarschap is een dynamisch beroep

Het leraarschap in het voortgezet onderwijs is een dynamisch beroep. Je hebt gedurende de schooldag tot wel 200 jongeren als je publiek, die je iedere keer opnieuw moet boeien en verleiden iets (nieuws) te leren en zich in te zetten. Je schakelt tussen verschillende niveaus en dynamieken. Daarvoor overleg je met vakcollega’s en werk je samen aan effectieve lesmethodes en veilige klassen. Je collega’s zijn divers, van jong tot oud, man en vrouw en gespecialiseerd in jouw vak of juist een heel ander onderwerp.

Om de ontwikkelingen in je vak bij te kunnen houden, is er in het voortgezet onderwijs ook veel aandacht voor je eigen ontwikkeling. In de cao is zijn verschillende mogelijkheden opgenomen voor professionalisering, zowel in tijd als in geld.

Reden 5: Tot 5000 euro studiebeurs voor een tekortvak

Voor sommige vakken is er veel vraag naar leraren: moderne en klassieke talen, en voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Wanneer je met een eerstegraads lerarenopleiding voor een van deze zogeheten tekortvakken begint, kun je een tegemoetkoming van maximaal 5000 euro voor je studiekosten ontvangen. Je komt in aanmerking voor de regeling als je in 2013 of later bent afgestudeerd. Na afronding van je master wordt dit bedrag omgezet in een gift. De tegemoetkoming ontvang je ook als je in deeltijd studeert.

Iets voor jou?

Wil jij na je bachelor of master aan een universiteit ook een master oppakken om je eerstegraads bevoegdheid te halen en jouw kennis en passie overbrengen aan jongeren? Bezoek dan een van de open dagen van de verschillende universiteiten en HBO opleidingen.

Heb je nu al een specifieke vraag? Stel hem via het interesseformulier.

Datumoktober 27, 2017