logo

Overzicht universitaire lerarenopleidingen en HBO masteropleidingen

De meeste universiteiten in Nederland bieden lerarenopleidingen en onderwijsmasters aan. Op de technische universiteiten kun je lerarenopleidingen in de bèta-schoolvakken volgen. Voor het halen van een eerstegraadsbevoegdheid in een van de tekortvakken kun je ook terecht bij een (deeltijd) HBO-masteropleiding. Met een eerstegraads bevoegdheid kun je aan de slag in de onder- én bovenbouw van vmbo, havo en vwo.

Bekijk alle universitaire lerarenopleidingen en HBO masteropleidingen op een rij. Bij elke opleiding staat vermeld welke vakken worden aangeboden.

Per vak

Klik op een van de onderstaande vakken voor een overzicht van de universitaire lerarenopleidingen en HBO masteropleidingen die een opleiding (tot eerstegraads leraar) voor dit vak aanbieden.

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Klassieke talen
 • Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde
 • Informatica

 

Studenten die starten met deze opleidingen kunnen in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmaster.

De Universitaire lerarenopleidingen op een rij:

 

 • Eindhoven School of Education / Technische Universiteit Eindhoven

  Eindhoven School of Education (ESoE) biedt de eerste- en de tweedegraads lerarenopleiding aan in de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica en Onderzoek & Ontwerpen.

  Eerste graadsopleiding (bovenbouw havo en vwo):
  Als je in de hoogste klassen van het havo en vwo werkt, moet je zelf ook klasse zijn! Daarom is deze opleiding vormgegeven in de master Science Education and Communication. Stevige vakinhoudelijke kennis wordt gecombineerd met grondige voorbereiding op je functioneren als eerstegraads leraar in de bovenbouw van het havo en vwo. Je ontvangt bij je diploma de bevoegdheid tot ‘leraar voorbereidend hoger onderwijs’ (kortweg ‘leraar VHO’), en dat wil zeggen dat je als leraar voor alle klassen van het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs bevoegd bent.
  Meer informatie: www.tue.nl/lerarenopleiding

 • Universiteit Utrecht

  De Utrechtse lerarenopleiding leidt docenten op voor de volgende schoolvakken: Aardrijkskunde, Biologie, Duits, Economie, Engels, Filosofie, Frans, Geschiedenis, Godsdienst, Informatica, Kunstgeschiedenis, Maatschappijleer, Muziek, Natuurkunde, Nederlands, Scheikunde, Spaans en Wiskunde. Je volgt een tweejarige opleiding direct na de bachelor of een eenjarige opleiding na een masteropleiding in het (school)vakgebied. Voor een aantal schoolvakken is er ook een internationale variant: U-TEAch.
  Kijk op de website van de Universiteit Utrecht voor meer informatie.
 • TU Delft

  De lerarenopleiding van de TU Delft gaat er vanuit dat je allereerst een expert bent in het vak waarin je les gaat geven. Boven de stof staan, noemen we dat, zodat je bijvoorbeeld ook profielwerkstukken kunt begeleiden die verder gaan dan de examenstof. Verder vinden we het belangrijk dat leraren op een verantwoorde manier lessen en lesmaterialen kunnen ontwikkelen. Ontwerpen loopt dan ook als een rode draad door de opleiding. Je leert ontwerpen voor je eigen onderwijs, maar ook voor het onderwijs van collega’s.
  In Delft kun je terecht voor Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica en Ontwerpen.
  Kijk op de website van de TU Delft voor meer informatie.
 • ICLON / Universiteit Leiden

  Bij het ICLON , de lerarenopleiding van de Universiteit Leiden, kun je zowel de educatieve master/educatieve track of de eenjarige master lerarenopleiding volgen als de educatieve minor in 18 schoolvakken, waaronder Duits, Engels, Frans, klassieke talen, Nederlands, natuurkunde, scheikunde en wiskunde. De opleidingen starten twee keer per jaar.
  Kijk op de website van het ICLON voor meer informatie.
 • Universiteit van Amsterdam

  Wil je na je master werkzaam blijven in je vakgebied? Met collega’s blijven praten over nieuwe ontdekkingen? Je enthousiasme overbrengen op een nieuwe generatie? Kies dan voor een Lerarenopleiding aan de UvA. Tijdens de Lerarenopleiding volg je één dag in de week college en daarnaast loop je stage op een middelbare school. Zo breng je wat je leert direct in de praktijk. Na afronding van deze master ontvang je je eerstegraadsbevoegdheid. Met deze bevoegdheid mag je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs.
  De UvA biedt de volgende Lerarenopleidingen in tekortvakken aan: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks en Klassieke Culturele Vorming, Latijn en Klassieke Culturele Vorming, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde.
  Kijk op de website van de Universiteit van Amsterdam voor meer informatie.
 • Vrije Universiteit Amsterdam

  Bij de VU kun je de lerarenopleiding in 16 schoolvakken volgen. Bij de exacte vakken, aardrijkskunde, Nederlands*, Engels* en Frans* als onderdeel van een tweejarige masteropleiding (educatieve master), bij de overige vakken in aansluiting op een masterstudie. De VU heeft het curriculum van de lerarenopleiding onlangs vernieuwd en opgebouwd uit modules die flexibiliteit in het opleidingstraject bieden. Het programma is beroeps- en praktijkgericht, met veel aandacht voor pedagogiek en (vak)didactiek.
  Kijk op de website van de VU voor meer informatie.
  *vanaf september 2016
 • Radboud Universiteit Nijmegen

  De Radboud Docenten Academie verzorgt educatieve minoren voor bachelorstudenten, en educatieve masteropleidingen en traineeships voor afgestudeerde masterstudenten. Daarnaast heeft de academie een groeiend aanbod van nascholingsactiviteiten voor docenten en verricht de academie onderzoek in samenwerking met de faculteiten en het scholenveld. Dit alles met het doel om goede academisch gevormde docenten voor het voortgezet onderwijs op te leiden.
  De Radboud Docenten Academie biedt de volgende educatieve masteropleidingen aan waarbij je in aanmerking kunt komen voor een Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmaster: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Grieks & Latijn, Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde.
  Kijk voor meer informatie over deze opleidingen en de rest van het aanbod op de website.
 • Rijksuniversiteit Groningen

  Op de website van de Rijksuniversiteit Groningen staat voor welke schoolvakken je op de RUG de een- of tweejarige lerarenopleiding kunt volgen. Wiskunde, natuurkunde en scheikunde vallen onder de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen.
  Nederlands, Engels, Frans, Duits en Grieks & Latijn vallen onder de Faculteit der Letteren.

 • Universiteit van Tilburg

  Kijk op de website van de Universiteit van Tilburg voor meer informatie.
 • Universiteit Twente

  Heb jij een technische bachelor gevolgd en wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou. De opleiding start in september en februari (onder voorwaarden). De opleiding is in voltijd en deeltijd te volgen. Science Education and Communication is een masteropleiding voor eerstegraads-lesbevoegdheid in: Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Informatica en Ontwerpen.

  Meer informatie
  Bekijk het studieprogramma, aanmelding voor open dagen of voor contact onze website.

HBO masteropleidingen