logo

Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters

Logo Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters

Het is niet meer mogelijk om de Tegemoetkoming studiekosten Onderwijsmasters aan te vragen.

Wil je weten welke ondersteuningsmogelijkheden er zijn als je van plan bent om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Kijk op Wordleraarinhetvo.nl > Hoe financier ik de opleiding?

Vragen?

Heb je vragen over de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters?

Als je meer wilt weten over je ingediende aanvraag, de ontvangstbevestiging
of de uitbetaling, dan kun je contact opnemen met DUO.
T 050 – 599 90 99
E tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl

Voor overige vragen over de regeling kun je contact opnemen met Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.
E info@mastersvoorhetvo.nl

Heb je inhoudelijke vragen over een van de opleidingen, zoals de toelatingseisen, of ben je op zoek naar studieadvies? Op de sites van de universitaire lerarenopleidingen vind je meer informatie of neem contact op met de contactpersoon of het informatiepunt van de betreffende opleiding.